Dirprwy Is-Ganghellor Cyfadran y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol ac arweinydd academaidd darpariaeth cyfrwng Cymraeg y Brifysgol – Prifysgol Aberystwyth

26 Medi 2018

Lleoliad: Aberystwyth

Cyflog: Cystadleuol

A hithau wedi’i sefydlu yn 1872, y brifysgol gyntaf yng Nghymru, mae Prifysgol Aberystwyth yn gymuned gyfeillgar â golwg eang sy’n ysgogi dyheadau ac uchelgais. Â’i gwreiddiau’n ddwfn yn y dref a’r fro o’i chwmpas, mae’n Brifysgol ei milltir sgwâr a chanddi olwg byd-eang ar yr un pryd, ac yn gartref i 8,500 o fyfyrwyr a 2,000 o staff sy’n hanu o fwy na 90 o wledydd. Prifysgol Aberystwyth yw Prifysgol y Flwyddyn The Times Sunday Times am Ansawdd y Dysgu am yr ail flwyddyn o’r bron (2018 a 2019), a dyfarnwyd iddi safon Aur yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu. Mae ganddi enw am ragoriaeth academaidd, profiad eithriadol i’w myfyrwyr, a llwybrau gyrfaol llwyddiannus ei graddedigion. Mae’n ymfalchïo yn ei Chymreictod a’i hymroddiad i’r Gymraeg a diwylliant Cymru ac yn awyddus i atgyfnerthu hynny drwy’r penodiad pwysig hwn.

Rydym yn chwilio am ysgolhaig eithriadol i arwain ein darpariaeth academaidd yn y Gymraeg i’r brifysgol gyfan yn ogystal ag arwain Cyfadran y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol. Mae’r Gyfadran yn cynnwys Addysg; Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu; Celf; Gwleidyddiaeth Ryngwladol; Hanes a Hanes Cymru; Ieithoedd Modern; Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol; Y Gyfraith a Throseddeg; Y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. Mae hefyd yn gartref i Ganolfan y Celfyddydau (sy’n adnodd i’r cyhoedd yn ogystal â’r Brifysgol), y Ganolfan Saesneg Ryngwladol a’r  Ganolfan Gerdd.

Bydd Dirprwy Is-Ganghellor y Celfyddydau a’r Gwyddorau Cymdeithasol yn cyflawni swyddogaethau arweiniol  strategol ar draws y sefydliad mewn perthynas â’r ddarpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg, yn ogystal â llywio’r Gyfadran, goruchwylio ymdrechion llwyddiannus i ddenu myfyrwyr, cynllunio a darparu rhaglenni astudio, ac ymchwil sy’n flaenllaw yn fyd-eang. Oherwydd arwyddocâd y swydd, ac ymrwymiad y Brifysgol i’r Gymraeg a diwylliant Cymru, bydd deiliad y swydd yn aelod o Grŵp Gweithredol y Brifysgol ac yn atebol i’r Is-Ganghellor. Byddwch yn meddu ar sgiliau arwain a rhyngbersonol o’r radd flaenaf, a bydd eich uchelgais a’ch gweledigaeth i ysbarduno llwyddiant ynghyd â’ch profiad o gynllunio a datblygu strategaeth academaidd yn allweddol. Byddwch yn gallu dangos prawf o lwyddiant personol mewn dysgu ac ymchwil yn un o brif ddisgyblaethau’r Gyfadran, ynghyd â  dangos eich bod wedi llwyddo i sicrhau ymrwymiad adrannau academaidd i ddarparu drwy’r Gymraeg a chymell ymwneud myfyrwyr â’r ddarpariaeth Gymraeg.

Rhaid i ymgeiswyr roi tystiolaeth o’u gallu i siarad ac ysgrifennu’r Gymraeg yn rhugl.

Mae’r penodiad am gyfnod penodol am hyd at 5 mlynedd yn y lle cyntaf.

I wneud cais neu i lawrlwytho rhagor o wybodaeth am y swydd, gweler wefan isod gan roi’r cyfeirnod 3811. Y dyddiad cau am geisiadau yw 11:59 nos Sul, 21 Hydref 2018.

Sefydliad Dwyieithog sy’n cydymffurfio â Safonau’r Iaith Gymraeg ac sy’n ymroddedig i Gyfle Cyfartal. Mae croeso i chi wneud cais am unrhyw swydd yn Gymraeg neu yn Saesneg a bydd pob cais a gyflwynir yn cael eu trin yn gyfartal.

Gwefan am fwy o wybodaeth
candidates.perrettlaver.com/vacancies/1018/dirprwy_isganghellor_cyfadran_y_celfyddydau_ar_gwyddorau_cymdeithasol_ac_arweinydd_academaidd_darpariaeth_cyfrwng_cymraeg_y_brifysgol_pro_vicechancellor_arts_and_social_sciences_with_institutional_academic_leadership_for_welsh_language_provision/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
21 Hydref 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.