Dirprwy Bennaeth Gwasanaethau Cymraeg – Cyllid a Thollau EM

2 Tachwedd 2018

Mae CThEM am benodi Dirprwy Bennaeth ar gyfer ein gwasanaethau Cymraeg. Bydd y swydd wedi’i lleoli yn ein Canolfan Ddigidol yng Nghaerdydd gyda rhywfaint o deithio. Os ydych yn gyfathrebwr ac yn arweinydd o fri, yn frwdfrydig am y Gymraeg ac wedi arwain yn y meysydd cyfieithu a deddfwriaeth yn ymwneud â’r iaith, edrychwn ymlaen at glywed gennych! Ewch i’r cysylltiad ar-lein, naill ai yn Golwg neu’n uniongyrchol ar wefan Swyddi’r Gwasanaeth Sifil.

https://bit.ly/2zgbabL

Dyddiad cau i ymgeiswyr
21 Tachwedd 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.