Derbynnydd – Heddlu De Cymru

3 Hydref 2018

Derbynnydd

Mae cyfle wedi codi i Dderbynnydd penodedig ymdrin â dyletswyddau sy’n ymwneud â chwsmeriaid, yn ogystal â thasgau rheoli swyddfa cyffredinol yn ein prif dderbynfa ym Mhencadlys yr Heddlu.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn meddu ar sgiliau cyfathrebu ac amldasgio gwych, agwedd gadarnhaol a moeseg waith gref. Rhaid meddu ar ddwy flynedd o sgiliau derbynfa neu brofiad perthnasol. Mae meddu ar gymhwyster Cymraeg Iaith Lefel 4 yn hanfodol.

Mae’r rôl hon yn addas ar gyfer gweithwyr rhan amser/rhannu swydd.

Os yw eich swydd bresennol o fewn y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus, neu os cawsoch eich cyflogi ar ôl 1 Chwefror 2017, mae’n rhaid eich bod wedi cyflawni 2 flynedd o wasanaeth â deiliadaeth cyn gwneud cais am unrhyw rolau eraill.

Mae’n rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn barod i gael ei fetio hyd at lefel RV.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Helen Hayman ar 01656 655555 est 70261

Dyddiad cau: Hanner dydd, 23 Hydref 2018.

I ymgeisio, gweler wefan isod.

Gwefan am fwy o wybodaeth
eservices.south-wales.police.uk/Jobs/Jobs/Vacancy.aspx?j=1069
Dyddiad cau i ymgeiswyr
23 Hydref 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.