Darlithydd mewn Polisi Cymdeithasol a Chymdeithaseg – Prifysgol Bangor

3 Awst 2018

Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas

CYF: BU01735

Cyflog: £32,548 – £38,833 y flwyddyn PRO RATA ar Raddfa 7

Gwahoddir ceisiadau am y swydd ran-amser (0.60 FTE) dros dro uchod yn yr Ysgol Hanes, Athroniaeth a Gwyddorau Cymdeithas.

Bydd y dyletswyddau’n cynnwys dysgu ym maes Polisi Cymdeithasol a Chymdeithaseg trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dylai’r ymgeiswyr feddu ar PhD (neu’u bod bron â chwblhau) neu gymhwyster cyffelyb a phrofiad o ddysgu Polisi Cymdeithasol a Chymdeithaseg mewn Addysg Uwch.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau ar 1 Medi 2018, neu cyn gynted ag y bo modd ar ôl hynny, ac mae’r swydd ar gael tan 30 Mehefin 2019.

Mae gallu cyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol i’r swydd hon.

Bydd ceisiadau ond yn cael eu derbyn trwy ein gwefan recriwtio ar-lein, gweler isod.
Er hynny, os ceir anhawster i ddefnyddio’r wefan oherwydd anabledd, mae ffurflenni cais ar gael trwy ffonio 01248 383865.

Wedi Ymrwymo i Gyfle Cyfartal

Gwefan am fwy o wybodaeth
www.bangor.ac.uk/index.php.cy
Dyddiad cau i ymgeiswyr
31 Awst 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.