Darlithydd mewn Cymraeg Sylfaenol (Yr Iaith ar Waith) – Coleg y Cymoedd

9 Awst 2018

24 awr o addysgu
Cyfnod penodol tan fis Mai 2019 (yn y lle cyntaf)
Asesir y cyflog ar sail cymwysterau a phrofiad
Addysgu ar draws sawl campws

Mae angen darlithydd i ddarparu unedau’r Iaith ar Waith (Gofal Cwsmeriaid Cyfrwng Cymraeg) fel cyrsiau byrion mewn meysydd pwnc galwedigaethol. Cyflwynir yr unedau ar Lefel Mynediad 3, Lefel 1 a Lefel 2 a gwnânt dysgwyr yn ymwybodol o ba mor bwysig yw rhoi’r dewis i gwsmeriaid / cleientiaid ddefnyddio’r Gymraeg wrth gynnig gofal da i gwsmeriaid yng Nghymru. Mae sgiliau Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon gan mai galluogi dysgwyr i wella a defnyddio’u sgiliau Cymraeg yw ffocws y rôl hon.

Gwefan am fwy o wybodaeth
www.cymoedd.ac.uk/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
22 Awst 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.