Darlithydd Mewn Addysg Uwch Astudiaethau Ar Dir (Cyfrwng Cymraeg) – Coleg Sir Gâr

4 Mehefin 2018

Contract dros dro i ddechrau tan 31 Gorffennaf 2020 wedi’i ariannu gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Bydd disgwyl i ymgeiswyr feddu ar sgiliau lefel uchel (lefel 4) o ran llefaredd Cymraeg a sgiliau lefel uchel (lefel 4) o ran llythrennedd Cymraeg. Lleolir y swydd hon ar Gampws y Gelli Aur.

DYDDIAD CAU: 12.00 pm – Dydd Mercher, 20 Mehefin 2018

Mae’r swydd hon yn amodol ar ddatgeliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Mae ffurflenni cais a manylion pellach ar gael ar Wefan y Coleg neu gan: Miss Nia Williams, Cynorthwy-ydd Adnoddau Dynol Ffôn: 01554 748154
e-bost: hrrecruitment@colegsirgar.ac.uk

Cyflog
Graddfa Darlithydd (Cymwys) MG1 – UP1 £22,827 yn codi i £35,919
Dyddiad cau i ymgeiswyr
20 Mehefin 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.