Cynorthwyydd Gweithredol – Mind

5 Hydref 2018

Ynglŷn â’r rôl

Ni yw Mind Cymru, yr elusen iechyd meddwl. Ni fyddwn yn ildio nes bod pawb sy’n dioddef o broblem iechyd meddwl yng Nghymru yn cael y gefnogaeth a’r parch y maent yn eu haeddu. Rydym yn darparu cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n dioddef o broblem iechyd meddwl ac rydym yn ymgyrchu i wella gwasanaethau, codi ymwybyddiaeth a hybu dealltwriaeth.

Fel Cynorthwyydd Gweithredol i’r Cyfarwyddwr, byddwch yn gyfrifol am redeg Swyddfa’r Cyfarwyddwr yn effeithiol. Mae hyn yn cynnwys delio â gohebiaeth, dyddiaduron cymhleth a chyfarfodydd allweddol, cyfathrebu mewnol; cydlynu briffiau a phapurau’n ymwneud â meysydd polisi allweddol ac ymgysylltu â rhanddeiliaid.

Byddwch yn darparu cefnogaeth weinyddol a chydlynol i Gyfarwyddwr a Chadeirydd Mind Cymru, gan gynnwys ymdrin â chysylltiadau gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid allanol; cysylltu â chydweithwyr yn Llundain a’r rhwydwaith yng Nghymru; a datblygu ac ymdrin â chyfathrebu mewnol. Mae’r gallu i weithio’n rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg, gan arddangos sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar ardderchog yn y ddwy iaith yn hynod ddymunol.

Byddwch yn rheoli a hwyluso gwaith nifer o fforymau allweddol gan gynnwys ein bwrdd llywodraethu, rhwydwaith lleol Mind Cymru (One Mind yng Nghymru), a Chynghrair Iechyd Meddwl Cymru.

Rhennir y swydd ran-amser, barhaol hon gyda deiliad arall, gan weithio 21 awr yr wythnos o ddydd Mercher i ddydd Gwener.

Dyddiad cau: 23:59 – 21 Hydref 2018

Dyddiad cyfweld i’w gadarnhau

Cyflog dechreuol FTE £26,491 + £619 gyda phwysoliad Caerdydd (0.6 Pro-rata £15,894 + £371)

Oriau: 21 awr yr wythnos, dydd Mercher – Gwener

Lleoliad: Caerdydd

Contract : Parhaol

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio, gweler wefan isod.

Gwefan am fwy o wybodaeth
www.mind.org.uk/vacancies-and-volunteering/executive-assistant-cynorthwyydd-gweithredol/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
21 Hydref 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.