Cynorthwyydd Cefnogi Busnes – Sefydliad Cymunedol yng Nghymru

5 Tachwedd 2018

Dyma gyfle gwych i berson talentog a threfnus, sydd yn gweithio yn dda mewn tîm, i ddod i ymuno a thîm y sefydliad.

Rydym yn recriwtio Cynorthwyydd Cefnogi Busnes i’n tîm amryddawn. Bydd y swydd yma yn hollbwysig wrth helpu i dyfu’r sefydliad cymunedol fel ein bod yn gallu tyfu yn bellach y nifer o grantiau sydd yn cael eu dosbarthu i grwpiau cymunedol yng Nghymru.

Os ydych yn hoff o sialens, ac eisio swydd sydd yn gwneud gwahaniaeth, dewch i gysylltiad.

Mi allwn gynnig cyflog cystadleuol, 25 diwrnod o wyliau yn ogystal â gwyliau banc a thri diwrnod ychwanegol o wyliau Nadolig.

I geisio am y swydd, ysgrifennwch lythyr i gyflwyno eich hun gan ddisgrifio sut yr ydych yn cwrdd â gofynion y swydd, a CV, a’i yrru at tom@cfiw.org.uk

Disgrifiad swydd
FINAL-Business-Support-Assistant-Role-Description-Aug-2018-WELSH.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
30 Tachwedd 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.