Cynorthwy-ydd Gweinyddol – CBAC

12 Ionawr 2018

Bydd y sawl a benodir yn darparu cefnogaeth weinyddol i’r prosesau Gwirio Sgriptiau ac Adolygu Marcio i sicrhau bod modd cwblhau ceisiadau am wasanaethau ar ôl y canlyniadau yn amserol ac yn safonol. Mae gan y rôl gyfrifoldeb penodol dros reoli’r broses Mynediad at Sgriptiau (sganio sgriptiau).

Mae’r swydd hon hefyd yn cynnwys pacio, postio a pharatoi deunyddiau dosbarthu yn rhan o’r tîm Logisteg.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hynod ddymunol ar gyfer y swydd hon.

Mae pecyn ymgeisio ar gael oddi ar ein gwefan gweler isod, neu gellir cysylltu â: ad@cbac.co.uk neu 029 2026 5189.   

Cyflog
£18,291 – £19,134 yf
Gwefan am fwy o wybodaeth
www.cbac.co.uk/swyddi/?language_id=2
Dyddiad cau i ymgeiswyr
24 Ionawr 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.