Cynhyrchydd ar gyfer rhaglen arloesedd y diwydiannau creadigol – Prifysgol Caerdydd

9 Tachwedd 2018

Rhif y Swydd: 7969BR

Mae Caerdydd wedi cael ei adnabod fel clwstwr creadigol ymysg 8 aral yn y DU. Mae Clwstwr Creadigol yn fuddsoddiad gwerth miliynau o bunoedd a fydd yn gosod datblygiadau newydd fel canolbwynt cynyrchiadau cyfryngau yn y brifddinas. Mae’n raglen 5 mlynedd o hyd yn ymchwilio a datblygu cynnyrch, gwasanaeth a phrofiadau drwy weithio mewn partneriaeth gyda’r diwydiant sgriniau.Rydym yn chwilio am dîm brwdfrydig a deinameg o Gynhyrchwyr i weithio ar ddatblygu syniadau arloesol yn y diwydiant creadigol. Ymunwch â ni.

Mae rôl flaenllaw i Gynhyrchwyr wrth gyflwyno Clwstwr Creadigol.  Byddant yn sefydlu, yn curadu ac yn goruchwylio ystod o raglenni Ymchwil a Datblygu er mwyn creu cynnyrch, gwasanaethau a phrofiadau newydd yn sector sgrîn Cymru.   Bydd angen i’r ymgeiswyr fod yn ddatryswyr problemau brwd, cydnerth, gyda sgiliau rhagorol ym meysydd cyfathrebu, rhwydweithio a rheoli perthnasoedd rhwng gwahanol fusnesau creadigol, asiantaethau’r sector a phrifysgolion.

Menter newydd gyffrous ac uchelgeisiol yw Clwstwr Creadigol, sy’n cael ei ariannu gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau a Llywodraeth Cymru, ac mae’n cynnwys ystod eang o bartneriaid diwydiant creadigol ledled De Cymru.  Dan arweiniad Prifysgol Caerdydd mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd, bydd Clwstwr Creadigol yn datblygu System Arloesedd Sgrîn a Labordy Arloesedd Newyddion. Bydd y rhain yn gartref i gyfres o raglenni Ymchwil a Datblygu arloesol gyda chwmnïau yn y sector sgrîn (a chysylltiedig â sgrîn).  Y nod yw creu ystod o gynnyrch, gwasanaethau a phrofiadau newydd, a gwreiddio diwylliant o arloesedd yn y diwydiannau creadigol yn Ne Cymru.  Bydd Clwstwr Creadigol hefyd yn adeiladu model ar gyfer hybu twf a ffyniant yn niwydiannau sgrîn Cymru a’r rhai sy’n gysylltiedig â sgrîn, gan adeiladu ar lwyddiant sector sgrîn Cymru a’i symud ymlaen o sefyllfa o gryfder i roi arweiniad ar lefel fyd-eang.

Rydym yn recriwtio am 3 swydd llawn amser ac un rhan amser, fel a ddilynnir:

Mae’r swyddi llawn amser (35 awr yr wythnos) am gyfnod o dymor penodol hyd Mawrth 2022.
Cyflog: £33,199 – £39,609 y flwyddyn (Gradd 6)

Mae’r swydd rhan amser (21 awr yr wythnos) hefyd yn gytundeb tymor penodol hyd Mawrth 2022.
Cyflog: £33,199 – £39,609 y flwyddyn, pro rata (Gradd 6)

Dyddiad cau: Dydd Sadwrn, 24 Tachwedd 2018

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol.  Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy’n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a’r byd.  Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a’u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio’n hyblyg.

Gwefan am fwy o wybodaeth
krb-sjobs.brassring.com/TgNewUI/Search/Home/Home?partnerid=30011&siteid=5461#jobDetails=1408633_5461
Dyddiad cau i ymgeiswyr
24 Tachwedd 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.