Cyfieithydd (2 swydd) – Cyngor Sir Ceredigion

11 Ebrill 2018

Lleoliad: Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron

Cytundeb: Parhaol

Oriau: Llawn-amser – 37 awr yr wythnos

Disgwylir i ddeiliad y swydd ddarparu gwasanaeth cyfieithu ysgrifenedig, cyfieithu ar y pryd a gwasanaeth prawf ddarllen i’r Cyngor Sir, ei bwyllgorau, is-bwyllgorau a phanelau, ynghyd â chyflawni gofynion Cytundebau Lefel Gwasanaeth  Cyrff Llywodraethu’r Ysgolion, mewn modd sy’n effeithiol ac yn effeithlon.

I gael trafodaeth anffurfiol cysylltwch â Lowri Edwards, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd ar 01545572005 neu ar e-bost Lowri.Edwards@ceredigion.gov.uk

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â’r swydd uchod ewch i’r wefan, gweler isod.

Cyflog
£30,153 – £31,601
Gwefan am fwy o wybodaeth
recruitment.ceredigion.gov.uk/tlive_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACANCY_ID=5506874AES&WVID=197937138C&LANG=CYM
Disgrifiad swydd
Translator-Grade-10-Job-description-person-spec.doc
Dyddiad cau i ymgeiswyr
8 Mai 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.