Cyfieithydd Profiadol – Cymen

30 Gorffennaf 2018

oddeutu £30,000

Mae Cymen yn chwilio am gyfieithydd/cyfieithwyr profiadol i ymuno â’n tîm prysur a hwyliog yn ein swyddfa yng Nghaernarfon.

Yn ddelfrydol, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus tua 10 mlynedd o brofiad cyfieithu a byddant yn Aelod Cyflawn o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm sy’n ymgymryd â phrosiectau cyfieithu arloesol a difyr. Cynigir pecyn buddiannau hael ac amodau gweithio hyblyg.

Os oes gennych chi ddiddordeb a fyddech cystal â chysylltu i holi am ffurflen gais: cymen@cymen.co.uk.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
31 Awst 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.