Cyfieithydd Iaith Gymraeg X2 – Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

13 Ebrill 2018

Mae’r tîm yn chwilio am ddau Gyfieithydd Iaith Gymraeg llawn amser i helpu cwrdd â’r galw am geisiadau cyfieithu ac i gefnogi’r tîm i ddarparu’r gwasanaeth cyfieithu i’r cyngor.

Hysbysebir y swyddi fel Gradd 6 – £20,541-£23,111 gydag atodiad y farchnad ychwanegol o £5,000 i’w dalu mewn 12 rhandaliad ochr yn ochr â’r cyflog.

Mae’r swyddi yn ôl eu natur felly yn rhai Cymraeg hanfodol, a bydd y broses gyfweld yn cael ei chynnal drwy’r Gymraeg, gyda phrawf ysgrifenedig a phrawf prawf-ddarllen yn dilyn y cyfweliad.

Bydd y dyddiad cau ar Ddydd Iau 3ydd Mai 2018, gyda’r cyfweliadau yn cymryd lle ar ddydd Iau 24ain Mai 2018.

Os hoffech gael trafodaeth anffurfiol am y swydd wedi i chi ddarllen y Swydd Ddisgrifiad a’r Manylion Personol, cysylltwch ag Anwen Cullinane ar 01443 864404 neu Jaci Evans ar 01443 864377 neu e-bostiwch cymraeg@caerffili.gov.uk

Cyflwynwch gais ar-lein trwy’r wefan isod, neu i ofyn am becyn cais ar bapur, cysylltwch â’r Tîm Recriwtio ar 01443 866522 neu minicom 01443 864303.

Math o swydd
Llawn amser
Cyflog
Gradd 6 – £20,541-£23,111 (gydag atodiad y farchnad o £5,000 y flwyddyn)
Hyd cytundeb
Parhaol
Gwefan am fwy o wybodaeth
recruitment.caerphilly.gov.uk/itlive_webrecruitment/jobs.html
Dyddiad cau i ymgeiswyr
3 Mai 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.