Cyfieithydd – Cyllid a Thollau EM

30 Ionawr 2018

Mae CThEM yn chwilio am Gyfieithydd i ymuno â’n tîm yng Nghaerdydd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cyfieithu deunydd CThEM, mewn modd sy’n bodloni safonau o’r radd flaenaf, erbyn dyddiadau cau y cytunir arnynt. Byddwch yn gweithio mewn amgylchedd positif, cyfeillgar a bywiog, a dylech fod yn drefnus ac yn effeithlon er mwyn bodloni safonau’r Sefydliad.

Bydd gennych sgiliau Cymraeg a Saesneg rhagorol, ynghyd â gradd yn y Gymraeg neu brofiad neu gymwysterau cyfieithu cyfatebol. Dylech ddangos parodrwydd i ddysgu a datblygu yn y Gwasanaeth Sifil.

I gael gwybodaeth am y buddion a sut i wneud cais, gweler wefan isod.

Neu, cysylltwch â gareth.w.williams@hmrc.gsi.gov.uk ar 03000 533703

Gwefan am fwy o wybodaeth
bit.ly/2niUniO
Dyddiad cau i ymgeiswyr
21 Chwefror 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.