Cyfieithwyr – Prysg

3 Awst 2018

Uwch Gyfieithwyr
(£27,000 – £35,000 + buddiannau*)

Cyfieithwyr
(£21,000 – £25,500 + buddiannau*)

Cyfieithwyr dan hyfforddiant
(£18,500 – £20,500 + buddiannau*)

*Buddiannau i gynnwys pensiwn a chynllun iechyd.

Rydym yn awyddus i ehangu’r tîm unwaith eto ac yn chwilio am gyfieithwyr ar bob lefel. Fel un o brif gwmnïau cyfieithu Cymru mae gennym ystod eang a diddorol o gleientiaid a bydd eich gwaith yn adlewyrchu hynny.

Os hoffech ddod yn aelod o dîm gweithgar a phrofiadol Prysg yn ein swyddfa yng Nghaerdydd, gan helpu i ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf, cysylltwch â ni.

Dylai’r sawl sy’n ymgeisio am swydd uwch gyfieithydd feddu ar o leiaf ddwy flynedd o brofiad proffesiynol a/neu fod yn aelod o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru.

I gael ffurflen gais a swydd-ddisgrifiad, e-bostiwch niaj@prysg.cymru neu ffoniwch 02920 668081.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
29 Awst 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.