Cyfarwyddwr / Rheolwr Ymchwil a Datblygu – IAITH: y ganolfan cynllunio iaith

5 Gorffennaf 2018

Mae IAITH yn chwilio am Gyfarwyddwr neu Reolwr Ymchwil a Datblygu i arwain, datblygu, gweithredu a rheoli gweithgareddau a phrosiectau ymchwil a datblygu’r cwmni.

Disgrifiadau swydd ar gael ar ein gwefan www.iaith.cymru

Math o swydd
Llawn amser
Cyflog
Dibynnol ar brofiad
Rhif ffôn am fwy o wybodaeth
01745 222 053
E-bost am fwy o wybodaeth
post@iaith.eu
Gwefan am fwy o wybodaeth
www.iaith.cymru/cy
Disgrifiad swydd
Disg-Swydd-Cyfarwyddwr-Ymchwil-Mehefin-2018-terfynol.pdf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
23 Gorffennaf 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.