Cydlynydd y Prosiect – Bro 360

4 Hydref 2018

Yn dilyn y newyddion cyffrous am lansiad prosiect newydd Bro360, mae Golwg yn awyddus i benodi:

Cydlynydd y Prosiect 

Dyma rôl allweddol i ddatblygiad ein cynllun gwefannau bro newydd, a chyfle i wneud eich marc a dylanwadu ar dirlun newyddion Cymru, a’r iaith Gymraeg.

Prif gyfrifoldebau 

  • Bod yn gyswllt allweddol i yrru’r prosiect yn ei flaen.
  • Bod yn gyswllt rhwng y prosiect a chwmni Golwg.
  • Bod yn bwynt cyswllt ar gyfer y grwpiau bro, cymdeithasau, mudiadau ac unigolion sy’n rhan o’r cynllun
  • Cadw trefn ar agweddau gweinyddol o’r cynllun, gan gynnwys adrodd nôl i arianwyr.
  • Marchnata a hyrwyddo.

Sgiliau:

  • Brwdfrydedd tros ddyfodol cymunedau Cymreig a’r iaith Gymraeg.
  • Y gallu i weithio’n drefnus a chyrraedd targedau o fewn cyfyngiadau amser.
  • Profiad o ddefnyddio’r cyfryngau newydd a diddordeb brwd ynddyn nhw.
  • Profiad o weithio gyda mentrau cymdeithasol a gwirfoddol.
  • Y gallu i fonitro, asesu ac adrodd yn ôl ar brosiectau.

Lleoliad y Swydd: Swyddfa Golwg yn Llanbedr Pont Steffan

Cyflog: £25,000 i £28,000

Oriau gwaith: Llawn amser, 40 awr yr wythnos

Dyddiad Cau: 17:00, Iau 25 Hydref 2018

Mwy o fanylion: owainschiavone@golwg.com / 01570 423 529

Cefnogir trwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru. Rhaglen Datblygu Gwledig 2014–2020

Dyddiad cau i ymgeiswyr
25 Hydref 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.