Cydlynydd Marchnata trwy gyfrwng y Gymraeg – Prifysgol Aberystwyth

12 Ionawr 2018

(Cyfnod penodol hyd at 30 Medi 2018)

Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr

I hyrwyddo gweithlu hyblyg, bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan unigolion sy’n ceisio am swydd gyda threfniadau gweithio llawn amser, rhan amser, rhannu swydd, neu yn ystod y tymor yn unig.

Mae’r Brifysgol yn awyddus i benodi Cydlynydd Marchnata i gyfrannu at ei gwaith marchnata trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd y sawl a benodir yn gallu cyfrannu at waith marchnata’r Brifysgol yn gyffredinol, ond gyda phwyslais arbennig ar hyrwyddo cyfleoedd i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ynghyd â rhagoriaeth y profiad Cymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad ym mhob un, neu’r rhan fwyaf, o’r meysydd canlynol – marchnata traddodiadol trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn ddwyieithog, y cyfryngau digidol a chymdeithasol, cyflawni ymgyrchoedd ar draws yr holl gyfryngau, marchnata cynnwys a marchnata trwy brofiadau.

Am drafodaeth anffurfiol mae croeso i chi gysylltu ag Angharad Evans, Rheolwr Marchnata dros dro (e-bost: anj27@aber.ac.uk).

Cyf: MSR.17.1524

Dyddiad cyfweld: 5 Mawrth 2018

 Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio, gweler wefan isod.

Cyflog
Gradd 5: £22,214 – £24,983 y flwyddyn pro rata
Gwefan am fwy o wybodaeth
jobs.aber.ac.uk/cy/vacancy/cydlynydd-marchnata-trwy-gyfrwng-y-gymraeg-318714.html
Dyddiad cau i ymgeiswyr
12 Chwefror 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.