Cydlynydd – Llety Arall

25 Hydref 2018

Cyflog: £15,000 y flwyddyn

Oriau Gwaith: 30 awr (oriau i amrywio yn ôl diwrnod yr wythnos a’r tymor)

Mae menter gymunedol Llety Arall yng Nghaernarfon yn dymuno penodi Cydlynydd i fod yn gyfrifol am farchnata a goruchwylio’r busnes. Dylai fod gan ymgeiswyr y gallu i weithio’n annibynnol, sgiliau cyfathrebu gwych yn y Gymraeg a sgiliau TGCh rhagorol.

Dyddiad cau: Tachwedd 14eg am 5 o’r gloch y prynhawn

Gwybodaeth bellach a disgrifiad swydd: www.lletyarall.org | post@lletyarall.org

Dyddiad cau i ymgeiswyr
14 Tachwedd 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.