Cydlynydd Barddas – Barddas

14 Mehefin 2018

BARDDAS

Y GYMDEITHAS GERDD DAFOD

Cyflog: £29,863 pro rata – cytundeb parhaol 20 awr yr wythnos

Swydd amrywiol i berson trefnus a brwdfrydig sydd a diddordeb mewn llenyddiaeth. Rydym yn chwilio am unigolyn sy’n meddu ar sgiliau gweinyddol a marchnata, ynghŷd â’r gallu i ymdrin yn helaeth â’r cyfryngau cymdeithasol. Byddai’n hynod o fanteisiol petai’r unigolyn yn gyfarwydd â byd barddoniaeth a llenyddiaeth yng Nghymru heddiw, gan amlygu brwdfrydedd tuag at amcanion a gweithgaredd Barddas. Bydd y dylestwyddau yn cyffwrdd â phob agwedd ar waith Barddas: Y Gymdeithas Gerdd Dafod.

Am fanylion llawn a swydd ddisgrifiad, ewch i wefan Barddas www.barddas.com

Dyddiad cau: 21 Mehefin (swyddi@barddas.com)

Cyfweliadau: 5 Gorffennaf (yn Aberystwyth)

Cyflog
£29,863 pro rata – cytundeb parhaol 20 awr yr wythnos
Dyddiad cau i ymgeiswyr
21 Mehefin 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.