Comisiynydd y Gymraeg – Llywodraeth Cymru

5 Gorffennaf 2018

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig sy’n meddu ar y sgiliau a’r profiad perthnasol i fod yn Gomisiynydd y Gymraeg. Mae swyddogaethau’r Comisiynydd yn cynnwys hybu a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg, monitro cydymffurfiaeth â safonau’r Gymraeg ac ymchwilio i honiadau o ymyrraeth â rhyddid unigolion sy’n dymuno defnyddio’r Gymraeg gyda’i gilydd yng Nghymru.

Mae’r penodiad hwn yn un llawn amser ac mae sgiliau yn y Gymraeg yn hanfodol.

Am fwy o fanylion ac i ymgeisio, gweler wefan isod, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â’r Ddesg Gymorth Cyd-wasanaethau ar 03000 255 454 neu penodiadaucyhoeddus@llyw.cymru

Cyflog
£95,000
Gwefan am fwy o wybodaeth
cymru-wales.tal.net/vx/lang-cy/mobile-0/appcentre-3/brand-2/xf-0d8a10d6abe3/candidate/so/pm/1/pl/8/opp/4663-Appointment-of-Welsh-Language-Commissioner/en-GB
Dyddiad cau i ymgeiswyr
3 Medi 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.