Cefnogaeth i gylchgronau Cymraeg – Cyngor Llyfrau Cymru

10 Mai 2018

Mae Cyngor Llyfrau Cymru yn cefnogi ystod o gylchgronau Cymraeg. Gwahoddir ceisiadau am gymorth ar gyfer y cyfnod Ebrill 2019-Mawrth 2023. Croesewir syniadau newydd.

Am ragor o wybodaeth cysyllter ag Adran Grantiau Cyhoeddi, drwy e-bost i arwel.jones@llyfrau.cymru neu ffonio 01970 624151.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
2 Gorffennaf 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.