Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr – Theatr Genedlaethol Cymru

13 Medi 2018

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn dymuno penodi Cadeirydd newydd erbyn diwedd 2018 i arwain y cwmni drwy gyfnod cyffrous yn ei hanes.

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth dda o Gymru a’i diwylliant a’r celfyddydau ac sy’n fodlon ymrwymo i arwain datblygiad strategol y cwmni. Dyma gyfle i wneud cyfraniad o bwys wrth inni greu profiadau theatr o’r radd flaenaf yn y Gymraeg.

Gwahoddir unigolion a hoffai ragor o fanylion am y swydd i gysylltu ag Angharad Jones Leefe, Ysgrifennydd y Bwrdd / Cyfarwyddwr Gweithredol ar angharad.leefe@theatr.com neu 01267 245615.

Dyddiad Cau ar gyfer ceisiadau: 5.00yp ar 28 Medi 2018

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 22 Hydref 2018

Swydd wirfoddol yw hon ond telir unrhyw gostau rhesymol.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
28 Medi 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.