Arweinydd Dylanwad a Chyfranogiad Pobl Ifanc – Mind

29 Hydref 2018

Arweinydd Dylanwad a Chyfranogiad Pobl Ifanc Cychwyn ar £31,818 yn ogystal â lwfans pwysoliad Caerdydd o £619

35 awr yr wythnos

Parhaol

Caerdydd gan deithio’n rheolaidd ledled Cymru a Lloegr

Dyma gyfle cyffrous i gefnogi’r gwaith o ddatblygu dull gweithredu Mind helpu pobl ifanc i ddylanwadu ar ein gwaith ledled Cymru a Lloegr yn ogystal â chymryd rhan ynddo. Mae Mind yn chwilio am Arweinydd Dylanwad a Chyfranogiad Pobl Ifanc i weithio fel rhan o dîm plant a phobl ifanc Mind. Gan weithio gyda chydweithwyr yng Nghymru a thîm dylanwad a chyfranogiad pobl ifanc Mind, byddwch yn gyfrifol am arwain y gwaith hwn yng Nghymru.

Rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod ein tîm plant a phobl ifanc yn adlewyrchu’r bobl ifanc rydym yn cydweithio â nhw ac rydym yn awyddus i glywed gan bobl o gefndiroedd amrywiol. Rydym hefyd yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan ddynion a phobl o gymunedau BAME yn ogystal â phobl sy’n ystyried eu bod yn LGBTQi+.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gallu gweithio yn Gymraeg ac yn meddu ar sgiliau cyfathrebu gwych ar lafar ac yn ysgrifenedig â chynulleidfaoedd mewnol ac allanol. Byddwch yn defnyddio eich profiad o weithio’n uniongyrchol gyda phobl ifanc rhwng 11 a 25 oed mewn lleoliad iechyd, gofal cymdeithasol neu ieuenctid. Bydd gennych brofiad o roi cymorth i bobl ifanc â phroblemau iechyd meddwl a phobl ifanc o amrywiaeth o gymunedau ymylol i ddylanwadu ar raglenni cenedlaethol yn ogystal â’u harwain a chymryd rhan ynddynt yn effeithiol. Bydd gennych ddealltwriaeth dda o’r materion perthnasol sy’n ymwneud â pholisi ac ymarfer sy’n cael effaith ar bobl ifanc yng Nghymru a phrofiad o feithrin cydberthnasau effeithiol â phartïon allanol.

Dyma gyfle unigryw i’r unigolyn priodol fod yn rhan o’r newid i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl ifanc.

*Noder y caiff pob cais ei brosesu’n ddienw ac nid yw’n hanfodol eich bod yn dod o gefndir amrywiol.

Dyddiad Cau: Hanner nos, Dydd Sul 25 Tachwedd 2018

Dyddiad Cyfweld: ddydd Mercher 7 Rhagfyr 2018

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio, gweler wefan isod.

Gwefan am fwy o wybodaeth
www.mind.org.uk/vacancies-and-volunteering/young-people-influence-participation-lead-arweinydd-dylanwad-a-chyfranogiad-pobl-ifanc/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
25 Tachwedd 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.