Rheolwr Gyfarwyddwr – Antur Teifi

26 Gorffennaf 2018

Swydd Wag Rheolwr Gyfarwyddwr £65-70k (yn ddibynnol ar sgiliau a phrofiad)

Erbyn 2019, bydd gan Antur Teifi brofiad 40 mlynedd  o ddatblygu a darparu cefnogaeth arloesol ar draws ystod eang o wasanaethau busnes a datblygiad economaidd yn y gymuned.

Yn dilyn cyfnod  twf o 12 mlynedd, mae cyfle wedi codi  i unigolyn brwdfrydig ac ymroddedig i arwain y fenter gymdeithasol flaenllaw hon i’r cam nesaf  yn ei datblygiad.

Bydd gan y Rheolwr Gyfarwyddwr y sgiliau, gwybodaeth, gweledigaeth ac arweinyddiaeth i ysbrydoli gwaith Antur Teifi fel asiantaeth cefnogi busnes yng Nghymru.

Mae hwn yn gyfle gwych i arwain y fenter gymdeithasol sefydledig hon i’r lefel nesaf.

Mae Antur Teifi yn cynnig telerau ac amodau cyflogaeth ddeniadol. Os oes angen y wybodaeth hon arnoch mewn print bras, cysylltwch â ni. Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal a darparwr gwasanaeth.

Am ragor o wybodaeth a phecyn cais, cysylltwch â Marion Morris ar 01239 710238 neu e-bostiwch mmorris@anturteifi.org.uk

Dyddiad cau i ymgeiswyr
24 Awst 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.