Aelodau – Llywodraeth Cymru

1 Tachwedd 2018

CYNGOR CELFYDDYDAU CYMRU

Tua 1.5 diwrnod y mis

Swyddi di-dal, ond telir costau Teithio a Chynhaliaeth

Ydych chi’n meddwl bod y celfyddydau yn gallu newid bywydau?

Ydych chi’n meddwl y dylai pawb fod yn medru eu mwynhau?

Os felly, gallai fod gennych ran bwysig i’w chwarae o ran sicrhau bod hynny’n digwydd. Mae Llywodraeth Cymru yn chwilio am aelodau I wasanaethu ar Gyngor Celfyddydau Cymru ac i helpu i gyflawni ei flaenoriaethau strategol o ran hyrwyddo diwylliant bywiog, amrywiol a chynhwysol, a sector y celfyddydau sy’n gynaliadwy ac yn arloesol.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, gweler wefan isod, neu os oes gennych gwestiynau, cysylltwch â’r Ddesg Gymorth Cydwasanaethau ar 03000 255454, neu e-bostiwch publicappointments@llyw.cymru

Gwefan am fwy o wybodaeth
llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus
Dyddiad cau i ymgeiswyr
22 Tachwedd 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.