Aelodau Anweithredol o Swyddfa Archwilio Cymru – Cynulliad Cenedlaethol Cymru

2 Tachwedd 2018

Pwy sy’n goruchwylio gwarchodwyr gwariant blynyddol o £18 biliwn?

A ydych wedi eich trwytho yn Egwyddorion Nolan?
A oes gennych brofiad sylweddol ar y lefelau uchaf?
Rydym yn chwilio am Aelodau Anweithredol o Swyddfa Archwilio Cymru, corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ymrwymiad o ran amser: 2-3 diwrnod y mis.
Cyfnod: Hyd at 4 blynedd
Lleoliad: Mae gan Swyddfa Archwilio Cymru swyddfeydd yng Nghaerdydd, Abergele ac Abertawe a bydd cyfarfodydd y Bwrdd yn cylchdroi rhwng y lleoliadau hyn.
Cyflog: £12,500 y flwyddyn

Dyddiad cau: 10.00 23 Tachwedd 2018

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio, gweler wefan isod.

Gwefan am fwy o wybodaeth
www.cynulliad.cymru/cy/gethome/working/Pages/appointments.aspx
Dyddiad cau i ymgeiswyr
23 Tachwedd 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.