Ymchwilydd Nawdd (0.2 -0.4) – Cwmni Theatr Arad Goch

9 Tachwedd 2017

Mae Cwmni Theatr Arad Goch, un o brif gwmnïau theatr Cymru sydd yn creu ac yn cyflwyno gwaith theatr broffesiynol i gynulleidfaoedd ifanc, am benodi aelod newydd i’r staff.

YMCHWILYDD NAWDD (0.2 – 0.4):

Mae’r swydd hon yn ymwneud ag ymchwilio ffynonellau nawdd o gyfeiriadau newydd a nawdd amgen ar gyfer rhaglen waith y cwmni.

Cysyllter â Jeremy Turner am fwy o wybodaeth. Croesawir ymholiadau cychwynnol dros y ffôn.

Dylid anfon ceisiadau ar ffurf C.V. a datganiad byr o’ch diddordeb yn y gwaith a’ch rhesymau dros ymgeisio at: Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Arad Goch jeremy@aradgoch.org Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth SY23 2NN Cymru  ffôn: 01970.617998

www.aradgoch.org

Cyflog
£15600 – £23200 pro rata, gan ddibynnu ar brofiad.
Dyddiad cau i ymgeiswyr
25 Tachwedd 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.