Uwch Swyddog Gweinyddol – Menter Môn

13 Tachwedd 2017

Mae Menter Môn yn cychwyn ar gynllun Ynni Môr Morlais ac am recriwtio ar gyfer y swydd isod.  Mae hwn yn gynllun uchelgeisiol a fydd yn cydweithio gydag amrediad o ddatblygwyr ynni môr, cyrff statudol a’r gymuned leol er mwyn datblygu’r cynllun ynni adnewyddadwy ym Môn.

Mae tîm Morlais yn cynnwys tîm o 4 aelod staff llawn amser a Bwrdd Prosiect cyflogedig rhan amser. Bydd yr Uwch Swyddog Gweinyddol yn cefnogi’r Rheolwr Prosiect i sicrhau bod y prosiect a’r swyddfa yn rhedeg yn esmwyth ac yn effeithiol.

Lleoliad: Llangefni gyda theithio

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, gweler e-bost isod.

Cyflog
£ 22k – 25k gan gynnwys cynllun pensiwn Llywodraeth Leol
E-bost am fwy o wybodaeth
chloe@mentermon.com
Dyddiad cau i ymgeiswyr
27 Tachwedd 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.