Uwch Swyddog Achos (Cyfnod Penodol o 2 flynedd)

11 Ionawr 2017

Sbarduno Newid i Bobl Hŷn ledled Cymru

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn hyrwyddwr ac yn llais annibynnol ar ran pobl hŷn ledled Cymru.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg ar gyfer y rôl hon yn hanfodol.

Mae’r Tîm Lles a Grymuso’n cyfrannu at ddatblygu a chyflwyno rhaglen waith y Comisiynydd drwy cyflawni gwaith achos amserol a chadarn o safon uchel.

Bydd yr Uwch Swyddog Achos yn atebol i Arweinydd y Rhaglen Diogelu a Mynediad at Gyfiawnder. Mi fydd yr unigolyn yn gyfrifol am ddatblygu a darparu gwasanaeth gwaith achos eithriadol, sy’n cyflawni canlyniadau cadarnhaol i bobl hŷn a’u teuluoedd yng Nghymru.

Bydd deiliad y swydd yn darparu cefnogaeth a gwaith achos cymhleth i bobl hŷn a’u teuluoedd dros y ffôn, drwy e-bost ac mewn cyfarfodydd, er mwyn sicrhau bod lleisiau pobl hŷn a’u teuluoedd yn cael eu clywed a’u deall gan bobl sy’n gwneud penderfyniadau yng Nghymru (gan gynnwys mewn perthynas â achosion amddiffyn oedolion).

Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

I gael rhagor o wybodaeth a manylion ymgeisio, ewch i http://www.olderpeoplewales.com/wl/about/Vacancies.aspx neu anfonwch e-bost i recruitment@olderpeoplewales.com

Dyddiad Cau: 8 Chwefror 2017 5.00y.p. Os byddwch chi ar y rhestr fer, mae’n rhaid i chi fod ar gael i ddod i gyfweliad ar 17 Chwefror 2017.

Enw’r cwmni neu sefydliad
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Cyflog
£26,500 – £32,200
Hyd cytundeb
Cyfnod Penodol o 2 flynedd
Dyddiad cau i ymgeiswyr
8 Chwefror 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.