Uwch Gyfieithydd – Cyllid a Thollau EM

28 Medi 2017

Mae CThEM yn chwilio am Uwch Gyfieithydd i ymuno â’n tîm yng Nghaerdydd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cyfieithu deunydd CThEM, mewn modd sy’n bodloni safonau o’r radd flaenaf, erbyn dyddiadau cau y cytunir arnynt. Byddwch yn gweithio mewn amgylchedd positif, cyfeillgar a bywiog, a dylech fod yn drefnus ac yn effeithlon er mwyn bodloni safonau’r Sefydliad.

Bydd gennych sgiliau Cymraeg a Saesneg rhagorol, ynghyd â gradd yn y Gymraeg neu brofiad neu gymwysterau cyfieithu cyfatebol. Dylech ddangos parodrwydd i ddysgu a datblygu yn y Gwasanaeth Sifil.

Ewch i’r wefan, gweler isod, i gael gwybodaeth am y buddion a sut i wneud cais.

Neu cysylltwch â Lee Jones ar 03000 582323 a lee.jones2@hmrc.gsi.gov.uk
neu Gareth Williams ar 03000 533703 a gareth.w.williams@hmrc.gsi.gov.uk

Gwefan am fwy o wybodaeth
www.civilservicejobs.service.gov.uk/csr/jobs.cgi?jcode=1556803
Dyddiad cau i ymgeiswyr
20 Hydref 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.