Tiwtoriaid cyfrwng y Gymraeg yn y Gyfraith – Prifysgol Caerdydd

11 Awst 2017

Rhif y Swydd: 6370BR

Dymuna Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth benodi tiwtoriaid gyda phrofiad addas a delir yn ôl yr awr i gyfrannu i ddysgu a gweinyddu modiwlau sylfaenol ar ei rhaglenni gradd LLB. Mae’r Ysgol yn chwilio am diwtoriaid sy’n gallu dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg, yn benodol o fewn Cyfraith yr undeb Ewropeaidd a Chyfraith Camwedd.  Bydd rhywfaint o’r addysgu yn Saesneg.

Mae’r rhain yn gontractau amrywiol a delir yn ôl yr awr. Maent ar gael o 1 Medi 2017. Byddai amser cyswllt dysgu fel arfer yn 1-2 awr bob pythefnos ar gyfer bob pwnc a ddysgir drwy gyfrwng y Gymraeg. Gall fod cyfleoedd pellach i ddysgu’r un pynciau drwy gyfrwng y Saesneg.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau am y swydd hon at Dr Russell Sandberg, Pennaeth Adran y Gyfraith: SandbergR@cf.ac.uk

Am fanylion pellach ac i ymgeisio am y swydd ewch i wefan Prifysgol Caerdydd:   http://www.cardiff.ac.uk/jobs

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol.  Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy’n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a’r byd.  Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a’u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio’n hyblyg.

Cyflog
£25,052 – £30,175 y flwyddyn (Gradd 5) yn ôl yr un gyfradd i oriau a weithir
Gwefan am fwy o wybodaeth
krb-sjobs.brassring.com/TGnewUI/Search/home/HomeWithPreLoad?PageType=JobDetails&partnerid=30011&siteid=5461&AReq=6370BR#jobDetails=undefined
Dyddiad cau i ymgeiswyr
26 Awst 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.