TENDR – Llyfrau i Ddysgwyr – Cyngor Llyfrau Cymru

30 Mawrth 2017

Llyfrau i Ddysgwyr

Mae’r Cyngor Llyfrau yn awyddus i gefnogi 20 o lyfrau ar gyfer oedolion sy’n dysgu Cymraeg. Croesewir ceisiadau i gyhoeddi 8 llyfr neu ragor gan gyhoeddwyr hen a newydd. Bydd cyflwyniad i’r tendr ar gyfer cyhoeddwyr sydd â diddordeb ar 26/04/2017.

Am ragor o wybodaeth cysyllter â’r Adran Grantiau Cyhoeddi, trwy e-bost at arwel.jones@llyfrau.cymru neu drwy ffonio 01970 624 151.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r tendr yw 14:00, 15 Mai 2017.

Cefnogir gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg i Oedolion.

Dyddiad cau i ymgeiswyr
15 Mai 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.