Swyddog Technoleg Gwybodaeth – Cyngor Llyfrau Cymru

13 Gorffennaf 2017

Mae’r Cyngor Llyfrau yn sefydliad cenedlaethol sy’n gwasanaethu’r diwydiant cyhoeddi yng Nghymru. Rydym yn awyddus i benodi Swyddog Technoleg Gwybodaeth i fod yn gyfrifol am reoli, cynnal a chadw a datblygu holl offer TGCh y Cyngor, ac rydym yn chwilio am unigolyn gyda’r wybodaeth a’r sgiliau addas.

Am fanylion pellach a ffurflen gais, cysyllter â’r Prif Weithredwr, Cyngor Llyfrau Cymru, Castell Brychan, Aberystwyth, Ceredigion SY23 2JB T 01970 624151
E menai.williams@llyfrau.cymru

Cyflog
Telir cyflog ar raddfa 34–38 Llywodraeth Leol (a chynigir pensiwn Llywodraeth Leol)
Dyddiad cau i ymgeiswyr
31 Gorffennaf 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.