Swyddog Pwnc Daearyddiaeth/ Ymgynghorydd Daearyddiaeth – CBAC

9 Hydref 2017

Mae cyfleoedd ar gael o fis Ionawr 2018 i arbenigwyr pwnc cymwys â phrofiad dysgu, neu ddim profiad dysgu o gwbl, i arwain ar y gwaith yn ymwneud â chymwysterau Daearyddiaeth, neu i gyfrannu at y gwaith hwnnw. Gall y rôl (rolau) gynnwys rheoli’r broses asesu, cefnogi athrawon a datblygu a chynllunio adnoddau. Rhoddir ystyriaeth i weithio’n amser llawn/rhan amser, penodiadau ar secondiad/tymor penodol/parhaol ac i’r gallu i gyfrannu at feysydd eraill y dyniaethau.

I gael trafod mwy am agweddau ar y cyfleoedd ymgynghorol neu am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Catherine Webster@wjec.co.uk

Mae pecyn ymgeisio ar gael oddi ar ein gwefan www.cbac.co.uk/swyddi, neu gellir cysylltu â: hr@cbac.co.uk neu 029 2026 5189   

 

Cyflog
£38,700 – £52,233 yf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
19 Hydref 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.