Swyddog Prosiect – Four Cymru

14 Medi 2017

Marchnad Lafur Cymraeg

Swydd: Swyddog Prosiect
Lleoliad: Aberystwyth neu Gaerdydd
Cyflog: oddeutu £22,000 y flwyddyn

Mae Four Cymru yn chwilio am unigolyn brwd a phrofiadol i weithio ar brosiect cyffrous fydd yn ystyried sut allwn gryfhau a chyfoethogi y farchnad lafur Gymraeg.

Fel swyddog prosiect byddwch yn gyfrifol am gyd-lynu’r amryw elfennau ac ymgysylltu â phartneriaid allweddol.

Bydd y swydd yn cychwyn ym mis Hydref 2017 ac yn parhau tan 30 Medi 2019 a gellir ystyried secondiad.

Oherwydd natur y swydd mae’r gallu i siarad ac ysgrifennu Cymraeg yn rhugl yn angenrheidiol.

Am fwy o wybodaeth ac i weld disgrifiad swydd llawn ewch i adran newyddion ein gwefan, gweler wefan isod.

Dyddiad cau i wneud cais yw 6pm ar 25 Medi 2017.

Gwefan am fwy o wybodaeth
four.cymru/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
25 Medi 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.