Swyddog Marchnata a Gwerthiant

6 Ionawr 2017

golcyf

Mae Golwg yn chwilio am

Swyddog Marchnata a Gwerthiant

i weithredu ymgyrchoedd marchnata y cwmni. Mae’r swydd yn cynnwys cyfrifoldeb dros:

  • marchnata cylchgronau Golwg, Lingo Newydd, Wcw a’i Ffrindiau a gwasanaeth Golwg360
  • cynnal a chynyddu gwerthiant cylchgronau y cwmni
  • bod yn rhan o dîm gwerthu hysbysebion Golwg a Golwg360
  • trefnu digwyddiadau a gweithgareddau hyrwyddo
  • cyfrannu syniadau masnachol fel aelod o dîm masnachol y cwmni

Byddwch yn gweithio fel rhan o dîm masnachol Golwg a bydd cyfle i chi gyfrannu at gynlluniau marchnata’r cwmni.

Lle: Swyddfa Golwg yn Llanbedr Pont Steffan neu Gaernarfon

Oriau: Llawn amser, 40 awr yr wythnos (gellir ystyried telerau rhan amser)

Ceisiadau: CV gyda 2 enw canolwr a llythyr cais i owainschiavone@golwg.com

Dyddiad cau: Mawrth, 31 Ionawr 2017

Enw’r cwmni neu sefydliad
Golwg
Cyflog
£21,000 + comisiwn da
Rhif ffôn am fwy o wybodaeth
Owain Schiavone – 01570 423529
E-bost am fwy o wybodaeth
owainschiavone@golwg.com
Dyddiad cau i ymgeiswyr
31 Ionawr 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.