Swyddog Iaith Gymraeg (dros dro am 24 mis)

11 Ionawr 2017

Bydd y Swyddog Iaith Gymraeg yn gyfrifol am gynllunio a chydlynu gweithgareddau’n ymwneud â’r Gymraeg ar ran y sefydliad, gan gynnwys paratoi adroddiadau.

Bydd y Swyddog Iaith hefyd yn bwynt cyswllt allweddol i Swyddfa Archwilio Cymru gyda Chomisiynydd y Gymraeg, a bydd yn arwain ac yn ymateb i ddatblygiadau deddfwriaethol, strategol a thechnegol yn ymwneud â’r Gymraeg a’r diwydiant cyfieithu.

Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais am un o’r swyddi hyn https://walaoli.webitrent.com/walaoli_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACANCY_ID=4418500XvG&WVID=42311302OJ&LANG=CYM

I gael trafodaeth anffurfiol am y swydd cysylltwch â Rachel Moss ar 07813 821530.

Dyddiad Cau’r Cais 31 Ionawr 2017

Enw’r cwmni neu sefydliad
Swyddfa Archwilio Cymru
Cyflog
£27,746-£35,546 (Wrth benodi, bydd y cyflog ar waelod y raddfa) ynghyd â budd-daliadau
Hyd cytundeb
dros dro am 24 mis
Dyddiad cau i ymgeiswyr
31 Ionawr 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.