Swyddog Golygyddol Cymraeg llawn amser (Cyfnod mamolaeth) – CBAC

9 Hydref 2017

Dyma gyfle i ymgeiswyr sy’n meddu ar sgiliau iaith a golygyddol cadarn weithio ar adnoddau cyfrwng Cymraeg.

Bydd y swydd yn ymwneud â gweithio ar draws amrywiol bynciau.

Mae pecyn ymgeisio ar gael oddi ar ein gwefan www.cbac.co.uk/swyddi, neu gellir cysylltu â: hr@cbac.co.uk neu 029 2026 5189   

Cyfweliad: 9 Tachwedd 2017

Cyflog
£38,700 – £41,511 yf
Dyddiad cau i ymgeiswyr
31 Hydref 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.