Swyddog Datblygu’r Farchnad – Hybu Cig Cymru (HCC)

13 Mawrth 2017

Hybu Cig Cymru (HCC) yw’r corff strategol sy’n gyfrifol am ddatblygu, hybu a marchnata cig coch Cymru

(Cyf 8.59)

YN GWEITHIO O ABERYSTWYTH

Mae Hybu Cig Cymru yn gweithio gyda phob sector o ddiwydiant cig coch Cymru, a ni sy’n gwarchod brandiau Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI.

Ar hyn o bryd mae gennym gyfle cyffrous ar gyfer Swyddog Datblygu’r Farchnad i ymuno â’n tîm i gefnogi HCC wrth gydlynu ymgyrchoedd marchnata, datblygu marchnadoedd a’n brandiau cig coch premiwm Cymreig i alluogi Diwydiant Cig Coch Cymru i symud ymlaen tuag at gyflawni’r amcanionw strategol.

Rydych yn debygol o fod wedi derbyn addysg i lefel gradd a bydd gennych ddealltwriaeth dda o ymgyrchoedd hyrwyddo, ynghyd ag angerdd am gyflenwi ar-amser a sylw trylwyr i fanylion.

Am fwy o wybodaeth am y rôl a sut i wneud cais, gweler isod.

Cyflog
£22,299-£27,747 Yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad
Gwefan am fwy o wybodaeth
welsh.hccmpw.org.uk/about_hcc/job_vacancies
Dyddiad cau i ymgeiswyr
31 Mawrth 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.