Swyddog Datblygu Cymraeg Byd Busnes (x10) – Mentrau Iaith Cymru

11 Medi 2017

Cytundeb: Tan 31 Gorffennaf 2018 yn y lle cyntaf gyda’r gobaith o ymestyn yn ddibynnol ar gyllid. Y swydd i ddechrau mor fuan a phosib.

Lleoliad: Posibilrwydd o weithio yn swyddfeydd amryw o Fentrau Iaith ar draws Cymru, yn ddibynnol ar leoliad yr ymgeisydd llwyddiannus.

A hoffech weithio i brosiect newydd cyffrous gydag un o’r prif fudiadau sy’n hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ar hyd a lled Cymru?
Rydym yn chwilio am 10 unigolyn hyblyg, brwdfrydig a hyderus sydd yn gallu meistroli nifer o elfennau amrywiol sydd ynghlwm â’r gwaith o ddylanwadu a pherswadio busnesau sector breifat maint bach a chanolig i gynyddu eu defnydd o’r Gymraeg.

Am wybodaeth bellach, gweler isod.

Cyllidir y swydd gan Lywodraeth Cymru
Dyddiad cau: 12pm dydd Llun 25ain o Fedi 2017
Dyddiad cyfweld: Wythnos 2il o Hydref

Cyflog
£23,166- £25,694 flwyddyn (37 awr yr wythnos)
Rhif ffôn am fwy o wybodaeth
01492 643 401
E-bost am fwy o wybodaeth
post@mentrauiaith.cymru
Gwefan am fwy o wybodaeth
www.mentrauiaith.cymru/
Dyddiad cau i ymgeiswyr
25 Medi 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.