Swyddog Cyswllt ag Ymwelwyr a Diogelwch – Cynulliad Cenedlaethol Cymru

10 Mawrth 2017

Diogelwch, Gwasanaethau Cyswllt Cyntaf, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Lleoliad:  Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Cyfeirnod y swydd:   AC-065-16

Patrwm gwaith:  Wythnos waith o 37 awr dros 5 diwrnod rhwng 07:00 a 22:00. Bydd y dyddiau gwaith yn amrywio ac yn cynnwys dyletswyddau cyson ar benwythnosau a gwyliau cyhoeddus a gwyliau braint.

Archwiliad diogelwch: Yn dilyn asesiad, penderfynwyd bod angen fetio diogelwch ar lefel ‘CTC’ ar gyfer y swydd hon. O ran yr ymgeiswyr nad oes ganddynt gliriad ar y lefel hon ar hyn o bryd, byddent yn cael eu penodi yn amodol ar gwblhau’r fetio diogelwch yn llwyddiannus ar y lefel hon.

Rydym yn gobeithio cadw rhestr wrth gefn o ymgeiswyr a allai fod yn addas i lenwi swyddi gwag tebyg os byddant yn codi yn ystod y 12 mis nesaf.

Diben y swydd:

Rôl Swyddogion Diogelwch Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw sicrhau diogelwch Aelodau’r Cynulliad ac eraill sy’n gweithio ar ystâd y Cynulliad Cenedlaethol neu sy’n ymweld â hi. Nhw hefyd yw’r bobl gyntaf y bydd ymwelwyr â’r ystâd yn eu cyfarfod. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gweithio’n bennaf yn Nhŷ Hywel, Bae Caerdydd ond mae’n bosibl y bydd angen iddynt weithio mewn lleoliadau eraill yn ôl gofynion busnes swyddogol y Cynulliad.

Dyddiad cau: 10.00 7 Ebrill 2017

Am fwy o wybodaeth ac i ymgeisio ewch i:

http://www.assembly.wales/cy/gethome/working/recruitment/jobs/Pages/AC-065-16.aspx

Cyflog
Band Cyflog: Cymorth Tîm £17,584- £ 22,067 pro rata)
Hyd cytundeb
Parhaol
Dyddiad cau i ymgeiswyr
7 Ebrill 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.