Swyddog Cynnwys Digidol / Cymorth Gweinyddol – Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

30 Hydref 2017

Y GANOLFAN DYSGU CYMRAEG GENEDLAETHOL

Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol yn gyfrifol am gynllunio a monitro pob agwedd ar y maes Cymraeg i Oedolion.  Dyma gyfle gwych i gyfrannu at waith Y Ganolfan.  Rydym yn chwilio am unigolyn i ymuno â’r tîm ar gyfer y swydd canlynol:

Swyddog Cynnwys Digidol / Cymorth Gweinyddol (00619)

Os hoffech sgwrs anffurfiol am y cyfle hyn, mae croeso i chi gysylltu â Dona Lewis, Cyfarwyddwr Systemau/Dirprwy Brif Weithredwr Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol drwy ebostio dona.lewis@dysgucymraeg.cymru

Dyddiad cau: 19 Tachwedd 2017, 5yp

Noder: er mwyn gwneud cais a chael eich ystyried am y swydd bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais, oherwydd ni dderbynnir CV ond fel dogfen i ategu ffurflen wedi’i chwblhau.

Math o swydd
Llawn amser
Cyflog
Gradd 4 (£21,585 – £24,983 y flwyddyn)
Hyd cytundeb
Parhaol
Dyddiad cau i ymgeiswyr
19 Tachwedd 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.