Swyddog Cyfathrebu a Chynorthwy-ydd Personol – UCAC

10 Awst 2017

Mae UCAC yn chwilio am berson brwdfrydig a medrus i ymuno â’n tîm gweithgar. Prif waith y Swyddog Cyfathrebu a Chynorthwy-ydd Personol fydd rhoi cymorth gweinyddol i’r Ysgrifennydd Cyffredinol a chydlynu materion cyfathrebu a threfnu’r undeb.

Ceir ffurflen gais, disgrifiad swydd a manylion pellach o Swyddfa UCAC.

01970 639950      ucac@ucac.cymru       www.ucac.cymru

UCAC   yr undeb sy’n diogelu athrawon a darlithwyr Cymru

Cyflog
£24,778 – £27,493
Dyddiad cau i ymgeiswyr
24 Awst 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.