Rheolwr Uned Data Addysg – Ystadegydd, Cyngor Gwynedd

9 Tachwedd 2017

Lleoliad: Caernarfon (ac Ynys Môn yn ôl y gofyn)

I drafod y swydd uchod cysylltwch ag Owen Owens 01286 679169

Dyddiad Cau – 10 o’r gloch, 17eg o Dachwedd, 2017

Manylion pellach a ffurflenni cais am y swydd yma ar gael o’r wefan isod neu ffonio – 01286 679076

(This is an advertisement for Education Data Unit Manager – Statistcian for which the ability to communicate through the medium of Welsh and English is essential)

www.gwynedd.llyw.cymru 

Enw’r cwmni neu sefydliad
Cyngor Gwynedd
Math o swydd
Llawn amser
Cyflog
£33,437 – £36,379
Rhif ffôn am fwy o wybodaeth
01286 679076
Gwefan am fwy o wybodaeth
www.gwynedd.gov.uk/cy/Cyngor/Swyddi/Swyddi.aspx

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.