Rheolwr Prosiect – Menter Môn

13 Tachwedd 2017

Mae Menter Môn yn cychwyn ar gynllun Ynni Môr Morlais ac am recriwtio ar gyfer y swydd isod.  Mae hwn yn gynllun uchelgeisiol a fydd yn cydweithio gydag amrediad o ddatblygwyr ynni môr, cyrff statudol a’r gymuned leol er mwyn datblygu’r cynllun ynni adnewyddadwy ym Môn.

Mae Menter Mon yn awyddus i benodi Rheolwr Prosiect profiadol a chymwys ar gyfer cynllun Morlais.  Mae hwn yn rôl heriol sydd angen amrediad eang o sgiliau er mwyn arwain cynllun unigryw mewn partneriaeth â cyfranddalwyr, cyllidwyr, cwsmeriaid acyrff statudol.

Lleoliad: Llangefni gyda theithio

Am fwy o wybodaeth ac i wneud cais, gweler e-bost isod.

 

Cyflog
£65,900 i £72,700 yn cynnwys cynllun pensiwn Llywodraeth Leol
E-bost am fwy o wybodaeth
chloe@mentermon.com
Dyddiad cau i ymgeiswyr
27 Tachwedd 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.