Rheolwr Prosiect dan Hyfforddiant i Raddedigion – Cyngor Sir Powys

6 Rhagfyr 2017

Rydym yn chwilio am berson graddedig brwdfrydig a llawn cymhelliant i lenwi swydd newydd ‘Rheolwr Prosiect dan Hyfforddiant i Raddedigion’.

Lleoliad: I’w gadarnhau

Bydd y person llwyddiannus yn gweithio o fewn Tîm Trawsnewid Ysgolion y cyngor, gan gefnogi’r tîm i ddatblygu a gweithredu Rhaglen Trawsnewid Ysgolion cyffrous y cyngor, a hybu’r rhaglen trwy’r cyfryngau a’r cyfryngau cymdeithasol.

Bydd cyfle hefyd i’r person llwyddiannus ddatblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u profiad Rheoli Prosiect, gan dderbyn arweiniad a chefnogaeth gan aelodau’r tîm a’r cyfle i fynychu hyfforddiant, gyda’r nod yn y pen draw o fod yn Rheolwr Prosiect ar eu prosiect neu prosiectau eu hunain.

Rhestr Fer: 3 Ionawr 2018

Cyfweliadau: 5 Ionawr 2018

Am ragor o wybodaeth neu sgwrs anffurfiol cysylltwch â Sarah Astley ar 01597 826265 neu trwy e-bostio sarah.astley@powys.gov.uk.

Cyflog
18,070 i £19430 y flwyddyn
Gwefan am fwy o wybodaeth
recruitment.powys.gov.uk/tlive_webrecruitment/wrd/run/etrec105gf.open?wvid=85728810A9&lang=CYM
Dyddiad cau i ymgeiswyr
2 Ionawr 2018

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.