Rheolwr Meithrin

4 Ionawr 2017

UWTSD_1500x1000_72dpi

Cyfeirnod Swydd: 00502

Campws Caerfyrddin 

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn awyddus i benodi Rheolwr i arwain ei Meithrinfa, Y Gamfa Wen.

Bydd gofyn i ddeiliad y swydd oruchwylio’r gwaith o reoli’r feithrinfa o ddydd i ddydd a’i threfnu’n effeithiol, a hynny mewn modd proffesiynol a gofalgar. Bydd deiliad y swydd yn mynd ati’n gadarnhaol i annog a hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, gan sicrhau y caiff pob plentyn unigol ofal o’r radd flaenaf.

Rhaid bod gan ymgeiswyr wybodaeth ym maes addysg a gofal plant, a dangos brwdfrydedd ac ymroddiad i fod yn rhan o dîm gwych i wasanaethu plant ifanc a’u teuluoedd.

Bydd angen bod gan ymgeiswyr gymhwyster a gydnabyddir ar hyn o bryd gan Gyngor Gofal Cymru ynghylch arfer gyda phlant ifanc.

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd a ffurflen gais, gweler isod. 

Dyddiad Cau: Ionawr 16 2017, 5yp

Enw’r cwmni neu sefydliad
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Math o swydd
Llawn amser
Cyflog
£25,298 – £28,452
Hyd cytundeb
Parhaol
Rhif ffôn am fwy o wybodaeth
Adran Adnoddau Dynol ar 01267 676842
E-bost am fwy o wybodaeth
adnoddaudynol@pcydds.ac.uk
Gwefan am fwy o wybodaeth
https://www.pcydds.ac.uk/cy a dilyn y ddolen at ‘Swyddi Gwag’
Dyddiad cau i ymgeiswyr
16 Ionawr 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.