Rheolwr Gweinyddol dros dro – Cwmni Theatr Arad Goch

9 Tachwedd 2017

Mae Cwmni Theatr Arad Goch, un o brif gwmnïau theatr Cymru sydd yn creu ac yn cyflwyno gwaith theatr broffesiynol i gynulleidfaoedd ifanc, am benodi aelod newydd i’r staff:

RHEOLWR GWEINYDDOL DROS DRO – yn ystod cyfnod absenoldeb mamolaeth.

Ionawr 2018 – Ionawr 2019

(swydd dros dro; oriau rhwng 0.8 a  llawn amser – i’w drafod)

Dyma gyfle gwych i  weithio gydag un o’r cwmnïau cynhyrchu prysuraf yng Nghymru.

Mae’r swydd yn cwmpasu gweinyddiaeth ariannol  a’r cyfan neu rai o’r elfennau canlynol yn dibynnu ar brofiad a chymwysterau: gweinyddiaeth gyffredinol, materion staffio, cytundebu a chysylltiadau â chyrff allanol.

Bydd disgwyl i’r person a benodir fod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg. Lleolir y swydd yn Aberystwyth.

Cysyllter â Jeremy Turner am fwy o wybodaeth. Croesawir ymholiadau cychwynnol dros y ffôn.

Dylid anfon ceisiadau ar ffurf C.V. a datganiad byr o’ch diddordeb yn y gwaith a’ch rhesymau dros ymgeisio at: Jeremy Turner, Cyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Arad Goch jeremy@aradgoch.org Arad Goch, Stryd y Baddon, Aberystwyth SY23 2NN Cymru  ffôn: 01970.617998

www.aradgoch.org

Cyflog
£19715 – £28412 pro rata, gan ddibynnu ar brofiad a chymwysterau.
Dyddiad cau i ymgeiswyr
25 Tachwedd 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.