Rheolwr y Ganolfan – Canolfan Llywodraethiant Cymru, Prifysgol Caerdydd

17 Gorffennaf 2017

Post 6226br

Mae’r Ganolfan yn chwilio am ymgeisydd rhagorol fydd â rôl ganolog wrth gefnogi gweinyddiaeth, proffil a datblygiad strategol Canolfan Llywodraethiant Cymru, o dan gyfarwyddyd Cyfarwyddwr y Ganolfan. Byddwch yn cefnogi Cyfarwyddwr Canolfan Llywodraethiant Cymru yn unol â’r strategaeth a bennir gan Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth. Byddwch yn cydweithio ac yn rhwydweithio’n eang er mwyn bod yn ddolen gyswllt rhwng y Ganolfan, y Brifysgol ac amrywiaeth fawr o sefydliadau allanol.

Swydd amser llawn yw hon a gallwch ddechrau ar unwaith.

Am fanylion pellach ac i ymgeisio am y swydd ewch i wefan Prifysgol Caerdydd: http://www.cardiff.ac.uk/jobs

Mae gan Brifysgol Caerdydd yr hawl i gau‘r hysbyseb hon yn gynnar trwy roi rhybudd o 24 awr os oes digon o geisiadau wedi‘u derbyn.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a chreu amgylchedd gwaith cynhwysol.  Credwn y gallwn wneud hyn drwy ddenu, datblygu a chadw ystod amrywiol o staff o wahanol gefndiroedd sydd am greu Prifysgol sy’n ceisio cyflawni ein rhwymedigaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac economaidd i Gaerdydd, Cymru, a’r byd.  Wrth gefnogi ein gweithwyr i gael cydbwysedd rhwng eu gwaith a’u bywydau personol, byddwn hefyd yn ystyried cynigion i rannu swyddi neu weithio’n hyblyg.

Cyflog
£26,052 – £30,175 y flwyddyn (Gradd 5)
Gwefan am fwy o wybodaeth
krb-sjobs.brassring.com/1033/ASP/TG/cim_jobdetail.asp?partnerid=30011&siteid=5460&AReq=6226BR
Dyddiad cau i ymgeiswyr
13 Awst 2017

Cofiwch sôn am adran swyddi Golwg360 wrth ymateb i’r hysbyseb hwn.